Bongkar Tirani

Grab this Headline Animator

Bongkar Tirani

Kalau "air mata" diserahkan kepada rakyat... Tapi... kalau "mata air" diambil oleh penguasa... Kapan "air mata" itu hilang dari mata rakyat? ataukah abadi selamanya karena kerakusan penguasa?

Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us

Pada Hakekatnya gerakan perlawanan merupakan suatu reaksi atas suatu aksi yang dilakukan sebagai respon terhadap ketidakseimbangan, ketidakadilan, atau ketidakmerataan yang ditimbulkan oleh kebijakan negara ini mengenai RUU Narkotik. Perlawanan Pengguna Napza pun mengalami hal yang serupa apabila keseimbangan dalam komunitas pengguna Napza tersebut diusik oleh sebuah reaksi oleh lembaga dan instansi lain yang selalu menggaung-gaungkan " War On Drugs" sehingga dapat mengganggu keseimbangan komunitas pengguna napza.
Berbeda dengan gerakan perlawanan buruh yang seringkali dibicarakan dan menjadi bahan-bahan kajian yang cukup mendalam, Perlawanan pengguna Napza dikupas dan dikaji, sehingga kita tidak mempunyai cukup banyak literatur yang dapat menjelaskan perlawan pengguna Napza secara spesifik. Walaupu demikian wacana perlawanan pengguna Napza dan persamaan dengan gerakan perlawan buruh.
Saya coba ingin menkaji beberapa hal yang selama ini terlupakan dalam perlawanan pengguna Napza yaitu seberapa jauh pengaruh dari perlawanan pengguna Napza bagi perubahan yang diinginkannya. Selain itu seberapa efektif model perlawanan yang dilakukan oleh para komunitas pengguna Napza dengan tujuan yang diinginkan oleh para komunitas pengguna Napza. Pembahasan ini juga menyangkut faktor-faktor ekonomi, politik, serta sosial budaya masyarakat kita yang berpengaruh dan menjadi faktor dalam perlawanan pengguna Napza.

0 Tulis komentar Kalian disini...: